Uncategories
Се предлагаат изменувања и дополнувања.

Законски измени

Posted by
Ќе се воведува испит за проверка на знаење за задржување на статус сметководител
УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА
Се предлагаат изменувања и дополнувања.