Сметководство

Матријално и Финансово

Побарајте не!!!

Регистрација на

ДОО, ДООЕЛ, ТП

Побарајте не!!!

Се предлагаат изменувања и дополнувања.

Се предлагаат изменувања и...

Се предлагаат изменувања и дополнувања.

2017-10-10 18:42:50 Прочитај повеке
Законски измени

Законски измени

Ќе се воведува испит за проверка на знаење за задржување на статус сметководител

2016-03-09 13:40:04 Прочитај повеке
УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА

УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА...

УСОГЛАСУВАЊЕ СО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА

2016-03-09 13:40:04 Прочитај повеке

What client say?

" Нашиот тим е секогаш задоволен од искуството и услугите на Екома Билсанс, во делот на матријално и финснсиско работење, пресметка на плати , ДДВ пријави итн... , "