ЕКОМА СМЕТКОВОДСТВО

УСЛУГИ

Услуги  кои ги нудиме

Водење на сметководство на мали средни големи компании

Даночни советувања

Финансиски совети

Сметководствено финансиска контрола

Изработка на извештаи и финансиска анализа

Бизнис консалтинг и буџетирање

Едукативни обуки за сметководство